Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bestuurders en beleidsmedewerkers

Welkom op de informatiesite voor Bestuurders en Beleidsmedewerkers!
 
Het agrarisch waterbeheer is de komende jaren een belangrijk onderwerp waarop LTO Nederland en de Unie van Waterschappen samen met de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu volop energie zet. Voldoende en schoon zoetwater is immers van levensbelang voor de land- en tuinbouw.  We kunnen er met elkaar voor zorgen dat er nu en in de toekomst geen problemen ontstaan in de agrarische bedrijfsvoering op het gebied van water. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we wat voor doen. Samen met de Waterschappen en andere partijen moeten we op zoek naar passende oplossingen die zowel voor de boer als voor het waterschap winst opleveren. Winst met water, hoe mooi is dat?! 
 
Voor u als bestuurder of beleidsadviseur is het van belang te weten hoe LTO Nederland hier vorm aan geeft. LTO heeft hiervoor het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgezet. Binnen dit programma werken professionals samen om boeren zo veel mogelijk te ondersteunen bij het initiëren en uitvoeren van de waterprojecten. Zo is er ondersteuning bij het voeren van gesprekken met waterschappen en bij het indienen van de projectaanvragen voor subsidies.
 
 
Op dit gedeelte van de site vindt u verschillende documenten met informatie hierover. Mist u nog iets? Neem dan contact op met de Regiocoördinator uit uw regio. De contactgegevens vindt u op deze site onder de knop "Regiocoördinatoren".