Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Boeren en tuinders

Welkom op de informatiesite voor boeren en tuinders!
 
Waterbewust boeren is en wordt  een belangrijk thema in een moderne agrarische bedrijfsvoering. Het is net zo belangrijk als verstandig omgaan met de bodem, energie of nutriënten. Een gezond watersysteem is niet alleen goed voor plant en dier, maar is ook essentieel voor de opbrengsten van de agrariërs.
 
Europa heeft in het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) geld beschikbaar gesteld om de komende jaren hieraan te werken en te investeren. Daarom geeft LTO Nederland samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, en de Unie van Waterschappen juist nu een impuls aan het agrarisch waterbeheer. We werken daarmee aan de beschikbaarheid van goed en voldoende zoetwater, gedurende het hele groeiseizoen. Nu en in de toekomst!
Dat doen we door samen met u als boer en de waterschappen op zoek te gaan naar initiatieven. LTO steunt u als u een dergelijk initiatief heeft en werkt mee om de gewenste maatregelen te realiseren. Wilt u zich laten inspireren door anderen die hier al mee bezig zijn? Kijk dan eens op de projectenkaart. Er is vast wel een project dat ook bij u in de buurt zou passen. Met de webtool kunt u bovendien ontdekken welke maatregelen bij uw bedrijf passen.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website? Neem dan contact op met de Regiocoördinator uit uw eigen regio. De contactgegevens vindt u op deze website.