Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Ik heb een idee voor een waterproject, en nu?

U staat centraal bij het werken aan deze doelstellingen. Want u weet het beste welk watervraagstuk er in uw gebied speelt. En dat gaan we samen met het Waterschap in uw regio en met de inzet van onze specialisten oplossen. Heeft u een idee of een vraag? Neem dan contact op met de portefeuillehouders Water van uw afdelingsbestuur. Zij bespreken met u het idee en kunnen u verder op weg helpen. Hij/zij zal vervolgens contact leggen met de LTO DAW-Regiocoördinator in uw eigen regio. De regiocoördinator zal samen met u de noodzakelijke stappen zetten op weg naar realisatie van uw initiatief.
 
Top 5 van voorbeelden mogelijke maatregelen:
1) Inrichtingsmaatregelen in het watersysteem:
a. Helpen bij wateroverlast en watertekorten en zorgen voor verdunning en afbraak van schadelijke stoffen. Goed voor het milieu dus!
2) Natte tot droge bufferstroken en natuurvriendelijke oevers: a. Vermindering emissie en verhoging van de ecologie en biodiversiteit.
b. Voordeel van biodiversiteit: plaagbestrijding op natuurlijke manier
3) Precisielandbouw toepassen zodat minder gewasbeschermings-middelen nodig zijn
4) Inzet zuiveringstechnieken voor het erf. Erfafspoeling wordt tegengegaan.
5) Maatregelen om de bodemstructuur te verbeteren Deze maatregelen voorkomen dat stoffen uitspoelen en zorgen dat water met de mineralen weer langer beschikbaar zijn voor het gewas.
 
Neem contact op met uw regiocoordinator