Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Schoon erf levert korting op

Foto: Nieuwe Oogst

De Maatlat Schoon Erf wordt vanaf januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringe nte doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Via een belastingvoordeel kunnen ze een deel van de investeringen terugkrijgen.
 

Criteria voor 'schoon' agrarisch erf

Maatlat schoon erf

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.
 
Meer informatie op de website van Maatlat Schoon Erf

Slim hergebruik van water - van nat naar droog

Graszodenkweker Leon Steenbergen bedacht jaren geleden al een systeem om met water uit natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water. Want dat was zijn probleem: aan de ene kant van zijn bedrijf was het te nat en aan de andere kant te droog.
 
Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo hoeft hij op de droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.
 

De Waterkaravaan op bezoek bij DAW-projecten in de Achterhoek

Op 12 oktober trok de Waterkaravaanbus met onder meer waterschappers, beleidsmedewerkers en een buitenlandse delegatie van vier Denen door de Achterhoek om de pilot ‘Klimaat Klaor’ en het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ te bezoeken. Gebiedsmakelaar Richard Trenning van het Waterschap Rijn en IJssel vertelde in Lichtenvoorde over het initiatief ‘Klimaat Klaor’, dat als doel heeft om integraal te werken aan klimaat- en waterbewustzijn in het gebied en dit om te zetten naar concrete actie.

1000ste deelnemer Schoon Erf Schoon Water in zonnetje gezet

Foto: Alex J. de Haan

De 1000ste deelnemer aan het project Schoon Erf, Schoon Water in Fryslân is maandag 9 oktober in het zonnetje gezet. Maatschap de Vries-de Haan (Auke, Tineke en Lucas) uit Nijeholtwolde ontving taart, bloemen en een nieuwe bezem uit handen van Marian Jager van Wetterskip Fryslân, Pieter de Jong van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond  en Hans Hoekstra, voorzitter van LTO Noord afdeling Weststellingwerf.
 

Bestuursovereenkomst DAW Groningen getekend

Foto: Het Streekblad

Provincie en waterschappen in Groningen hebben de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondertekend. Dat staat voor zo'n zes miljoen euro die beschikbaar komt om DAW-initiatieven uit de landbouwsector te ondersteunen.
 
Lees meer over de ondertekening op de website van Het Streekblad

Bijeenkomst: 'Waterkwaliteit is gezamenlijk belang'

Er zijn veel goede ideeën en initiatieven om de agrarische waterkwaliteit te verbeteren. Door samen te werken in en tussen de regio’s, kunnen meer projecten van de grond komen vanuit het POP3-subsidieprogramma. De bijeenkomst ‘Samenwerken aan Waterkwaliteit’ in het LEF Future Center in Utrecht, gaf daartoe een goede aanzet.
 

Schoner water door gezonde bodem

Foto: Nieuwe Oogst

Grondwater en oppervlaktewater worden al steeds schoner.

Meer winst valt nog te boeken door slim om te gaan met mineralen. De overheid heeft de laatste jaren steeds de bemestingsnormen generiek aangescherpt om lagere emissies te realiseren. Maar dat wapen is bot geworden, ervaren veel boeren en LTO. Wat LTO betreft, is werken aan een gezonde bodem daarom het nieuwe uitgangspunt.
 
Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Topprestatie door project ‘Boeren voor Drinkwater’

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouders in het project Boeren voor Drinkwater zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren. De deelnemende boeren combineren milieuwinst met rendementsverbetering.
 

Fan van de Waterkaravaan-bus

Een kijkje nemen bij andere agrariërs en boeiende projecten. Dat kan binnen de Waterkaravaan. Een nieuw, tijdelijk initiatief om het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW) verder te brengen. Reis mee met de Waterkaravaan en ontdek kennis, ervaringen en inspiratie over de meer dan 200 projecten die inmiddels onder de DAW-vlag vallen. 
 

Pagina's