Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Sector mentoren

Marc Balemans

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Gelderland
telefoonnummer: 
06 – 11 70 66 97
e-mailadres: 
mbalemans@ltonoord.nl

 
 
 
 
‘Ik wil als regiocoördinator graag mijn steentje bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige landbouw. De maatschappij heeft het buitengebied heel hard nodig voor de productie van voedsel en ontspanning. Dat kan je alleen doen als de randvoorwaarden goed zijn. Een gezonde bodem, voldoende water en een goede waterkwaliteit.'
 

Jurgen Neimeijer

functie: 
regiocoördinator
Provincie: 
Overijssel en Zuid-Drenthe
telefoonnummer: 
06-51305642
e-mailadres: 
jneimeijer@ltonoord.nl

 
 
 
 
‘Waterschappen, agrarische ondernemers en andere betrokken partijen spreken hun eigen taal en hebben elk hun eigen aanpak en belevingswereld. De verschillen zijn soms groot. Als regiocoördinator ga je op zoek naar de gemeenschappelijke deler om de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren. Ik treed dan op als ‘vertaler’. '
 

Marieke van Leeuwen

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
telefoonnummer: 
088-888 66 77
e-mailadres: 
mvleeuwen@projectenltonoord.nl

 
 
 
 
'Als regiocoördinator vervul ik een brugfunctie tussen waterschappen en boeren in het gebied. Ik weet wat er speelt en welke projecten er zijn, waardoor het makkelijker is om verbindingen te leggen. Een belangrijke uitdaging is om de kaders van de opgaven concreter te maken. Wanneer zijn de doelen behaald en welk aandeel heeft de landbouw hierin? Dan weten we waar we naartoe werken met z’n allen.'
 

Arend Jan Cuperus

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Limburg
telefoonnummer: 
06- 51 49 02 78
e-mailadres: 
acuperus@arvalis.nl

 
 
 
 
‘Water is een bijzonder iets. Daarbinnen is het werken aan de bodem essentieel om de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren.'
 

Johan Elshof

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Zeeland en Noord Brabant
telefoonnummer: 
06-29 52 02 60
e-mailadres: 
johan.elshof@zlto.nl

 
 
 
 
‘Agrarische ondernemers hebben een oplossing voor veel maatschappelijke vragen. Niet alleen omdat ze tweederde deel van de Nederlandse grond in gebruik hebben, maar ook omdat ze innovatief zijn en maatschappelijke wensen kunnen koppelen aan ondernemerschap. Veel boeren zijn daar al mee bezig, maar ze zijn vaak te bescheiden om het te laten zien.'
 

Bouwe Bakker

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Friesland
telefoonnummer: 
06-52 48 19 91
e-mailadres: 
bbakker@ltonoord.nl

 
 
 
 
‘In mijn overtuiging heeft de landbouw belang bij schoon water. Agrarische ondernemers willen niet dat mineralen en gewasbeschermingsmiddelen voor de gewasteelt, terechtkomen in het oppervlakte- of grondwater. Dat is voor hen puur verlies. Ze zijn gebaat bij een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en gebruik van middelen.'